Početna / Edukacija / Programi obrazovanja / O06 CAD specijalist

O06 CAD specijalist

Trajanje: 130 A3k.h (2 mjeseca nastave sa 4 sata dnevno, radnim danom)
Cijene: Za gotovinu : 4400 kn Na rate : 4850 kn Za tvrtke : 4850 kn
Sadržaj osnove PC računala i Windows, Internet i rad na mreA3i, AutoCAD I - crtanje u ravnini, AutoCAD II - 3D prostor
Cilj: Osposobiti polaznike za samostalan rad u poslovima izrade i aA3uriranja tehničke dokumentacije koja se koristi kao dio projekta, radioničkog ili izvedbenog plana u industriji, izrade planova gradnje i nacrta u građevinarstvu te crtanja električnih shema i blok dijagrama.
Rate: Broj rata : 5 Upisna rata : 500 kn Ostale rate : 870 kn
Predznanje: Nije potrebno
Uvjerenje: Uvjerenje o usavrA3avanju, javni dokument kojim se zvanje upisuje u radnu knjiA3icu
Uvjet: Hrvatski drA3avljani sa zavrA3enom minimalno 4-godiA3njom srednjom A3kolom ili 3-godiA3njom srednjom A3kolom i zavrA3enim programom usavrA3avanja "O01: Računalni operator - uredsko poslovanje"
AUTORIZIRANI seminari
Autorizacije
Tick
Tick
Tick
Tick
Tick
Tick
VRSTE seminara
Vrste Seminara
Tick
Tick
Tick
Tick
Tick
Tick
PROGRAMI obrazovanja
Programi obrazovanja
Tick
Tick
Tick
Tick
Tick
Tick
Tick
Tick
powered by reakt © 2005