Početna / Edukacija / Fast Track to Dreamweaver MX

seminar Fast Track to Dreamweaver MX

Trajanje:
20 šk.h
Trajanje u danima:
5
Cijene
Za gotovinu : 984 kn Na rate : 1062.72 kn Za tvrtke : 1200.48 kn
Uvod:
Dreamweaver je programski alat koji ima sve što je potrebno za sastavljanje profesionalnih web stranica. Pojednostavljuje dizajn stranica, bez obzira koristite li njegov tekstualni ili grafički način rada
Sadržaj:
Početni ekran, snimanje dokumenata, umetanje teksta, definiranje pozadine i boja, izrada lista, HTML stilovi, rad sa grafikom: umetanje grafike na stranicu, dodavanje Flash objekata i animacija, linkovi: umetanje, Image Maps, tablice i prikaz podataka: izrada, manipuliranje, svojstva, Page Layout, sortiranje, forme: Check Box, Radio Button, List/Menu, Buttons, upravljanje WEB stranicom: dodavanje novih mapa ili datoteka, Site Map, povezivanje sa serverom i postavljanje stranice, biblioteke: Dreamweaver biblioteke, modificiranje i umetanje objekata, templates, okviri (Frames): izrada, snimanje, manipulacija okvirima unutar Frameset-a, linkovi unutar okvira, brisanje okvira??€¦
Po završetku:
Polaznik će naučiti učinkovito koristiti osnovne mogućnosti Dreamweavera. To uključuje sastavljanje HTML stranica koje sadrze tekst, slike, hiperlinkove, obrasce i sl. te postavljanje web site-a na Internet
Nastavne cjeline:
-
Natavni materijali:
Fast Track To Dreamweaver - priručnik , dipl. ing. Ozren Krznirić Fast Track To Dreamweaver - Studentbook
Predznanje:
P01 Osnove PC računala i Windows W05 HTML P02 MS Word osnovno korištenje P10 Internet i e-pošta
Priprema za ispit:
Macromedia Certified Dreamweaver Developer
AUTORIZIRANI seminari
Autorizacije
Tick
Tick
Tick
Tick
Tick
Tick
VRSTE seminara
Vrste Seminara
Tick
Tick
Tick
Tick
Tick
Tick
PROGRAMI obrazovanja
Programi obrazovanja
Tick
Tick
Tick
Tick
Tick
Tick
Tick
Tick
powered by reakt © 2005