Početna / Edukacija / Fast Track to Macromedia Flash

seminar Fast Track to Macromedia Flash

Trajanje:
20 šk.h
Trajanje u danima:
5
Cijene
Za gotovinu : 984 kn Na rate : 1062.72 kn Za tvrtke : 1200.48 kn
Uvod:
Macromedia Flash je razvojni alat za kreiranje interaktivnih web sadrzaja neovisnih o platformama korisnika te prilagodljivih različitim brzinama pristupa Internetu. Trzište seminara stavljeno je na osnove rada s Macromedia Flash alatom za razvoj vektorske grafike i animacija prilagođenih za objavljivanje na Internetu, kako samostalno, tako i u sklopu drugih web sadrzaja
Sadržaj:
Početni ekran programa Flash: izbornici, trake s alatima, alati za crtanje: Pencil, Line, Oval, Rectangle, Brush, Pen, uređivanje i grupiranje slojeva, importiranje grafike iz drugih aplikacija, boje, simboli i instance, biblioteka simbola, osnove animacije: Timeline, Keyframe, Motion tween, Motion guide, Upotreba scene, Shape tween, Morf animacije, Actionscript, dodavanje akcija na frameove i gumbe, zvukovi: importiranje, razlika wav-mp3, interna kompresija, povezivanje zvukova i akcija, napredne tehnike crtanja, sastavljanje filma i umetanje na Web stranicu??€¦
Po završetku:
Upoznati kreiranje vektorske grafike, izradu animacija metodom Frame by Frame, Shape Tween i Motion Tween, korištenje maski pri izradu animacije, izrada animacije kretanja objekta po zeljenoj krivulji, oplemenjivanje animacija zvučnim sadrzajem, korištenje jednostavnih ActionScript komandi, izrada Preloadera, umetanje Flash sadrzaja u HTML dokumente
Nastavne cjeline:
-
Natavni materijali:
Priručnik "Fast Track To Macromedia Flash", Krunoslav čšordaš, MCI Fast Track To Macromedia Flash - Studentbook
Predznanje:
P01 Osnove PC računala i Windows P10 Internet i e-pošta
Priprema za ispit:
Certified Macromedia Flash Designer
AUTORIZIRANI seminari
Autorizacije
Tick
Tick
Tick
Tick
Tick
Tick
VRSTE seminara
Vrste Seminara
Tick
Tick
Tick
Tick
Tick
Tick
PROGRAMI obrazovanja
Programi obrazovanja
Tick
Tick
Tick
Tick
Tick
Tick
Tick
Tick
powered by reakt © 2005