Početna / Edukacija / HTML

seminar HTML

Trajanje:
20 šk.h
Trajanje u danima:
5
Cijene
Za gotovinu : 713.4 kn Na rate : 770.47 kn Za tvrtke : 870.35 kn
Uvod:
znati HTML znači aktivno se uključiti u svijet Interneta, na privatnom ili poslovnom planu. Ovaj seminar daje polaznicima znanje kako napraviti web stranicu, kako tu stranicu obogatiti multimedijalnim sadrzajem (slika, zvuk) i na koji ju način povezati sa ostalim stranicama u projektu ili na Internetu.
Sadržaj:
Uvod u HTML, temeljne definicije i rad Interneta, upis i uređivanje teksta, priprema i unos slika, izrada i postavljanje tablica, okvira, kreiranje HTML formulara, izrada poveznica na ostale Internet dokumente (Links), uređivanje teksta u liste, uvod u skriptne jezike: uključivanje multimedijalnih sadrzaja na Internet stranicu, objavljivanje Internet stranica, napredne mogućnosti i razvoj HTML alata, HTML naredbe za upravljanje siteom, Izrada i postavljanje vlastite Internet stranice??€¦
Po završetku:
Naučiti polaznike kako napraviti web stranicu, koristeći sve mogućnosti koje HTML pruza, oblikovati više stranica u povezanu i smislenu cjelinu te kako stranici pridruziti različite stilove (CSS)
Nastavne cjeline:
-
Natavni materijali:
HTML - priručnik za polaznike, Ä?Ë?ivko Lezaić, dipl. ing.
Predznanje:
P01 Osnove PC računala i Windows P10 Internet i e-pošta
Priprema za ispit:
-
AUTORIZIRANI seminari
Autorizacije
Tick
Tick
Tick
Tick
Tick
Tick
VRSTE seminara
Vrste Seminara
Tick
Tick
Tick
Tick
Tick
Tick
PROGRAMI obrazovanja
Programi obrazovanja
Tick
Tick
Tick
Tick
Tick
Tick
Tick
Tick
powered by reakt © 2005