Početna / Edukacija / Macromedia Flash ActionScript

seminar Macromedia Flash ActionScript

Trajanje:
20 šk.h
Trajanje u danima:
5 dana
Cijene
Za gotovinu : 984 kn Na rate : 1062.72 kn Za tvrtke : 1200.48 kn
Uvod:
Nastavak seminara Fast Track to Macromedia Flash predstavlja nadogradnju Vašeg znanja kroz razvoj aplikacija pomoću skriptnog jezika ActionScript. Korištenjem skripti u Flash unosimo interaktivnost i široku lepezu novih mogućnosti.
Sadržaj:
Objektno programiranje: primjena u Flash-u, struktura programa: interna struktura, objekti, properties, metode, varijable, Slash i Dot sintaksa, pristup varijablama unutar Movie Clip instanci, struktura kĂ´da: koncept funkcija, vlastite funkcije, korištenje instanci, interaktivne mape: akcije vs. metode, startDrag i stopDrag akcije, operatori, dinamički Text Box, upravljivi Movie Clip, Puzzle objekti: Actionswap, Swap Depths, eksterni ActionScript, Movie Explorer, povlačenje i smještanje objekata, zvukovi: zvučni objekt, Slider, dodavanje zvuka na vremensku liniju (Timeline), podešavanje jačine zvuka??€¦
Po završetku:
Rad s varijablama, korištenje formi, korištenje gotovih funkcija objekata i njihovih metoda, manipuliranje objektima pomoću akcija, kreiranje animacija uz korištenje ActionScripta, učitavanje gotovog Flash filma u MovieClip, slanje varijabli izvan Flash-a, prikazivanje dinamičkih sadrzaja unutar Flash-a.
Nastavne cjeline:
-
Natavni materijali:
Developing Applications with ActionScript - priručnik za polaznike - Krunoslav čšordaš, MCI Design Techniques with Macromedia Flash - Studentbook
Predznanje:
W03 Fast Track To Macromedia Flash
Priprema za ispit:
Certified Macromedia Flash Designer
AUTORIZIRANI seminari
Autorizacije
Tick
Tick
Tick
Tick
Tick
Tick
VRSTE seminara
Vrste Seminara
Tick
Tick
Tick
Tick
Tick
Tick
PROGRAMI obrazovanja
Programi obrazovanja
Tick
Tick
Tick
Tick
Tick
Tick
Tick
Tick
powered by reakt © 2005