Početna / Edukacija / Osnove PC računala i Windows

seminar Osnove PC računala i Windows

Trajanje:
20 šk.h
Trajanje u danima:
5
Cijene
Za gotovinu : 553.5 kn Na rate : 597.78 kn Za tvrtke : 675.27 kn
Uvod:
Većina današnjih poslova obavlja se pomoću računala. Početni seminar upoznaje vas s glavnim dijelovima računala i radom u operativnom sustavu
Sadržaj:
vrste osobnih računala, rada s tipkovnicom i mišem, grafičko sučelje, radna površina, programska traka, ikone, manipulacija s prozorima, pojam i kreiranje datoteka i mapa, brisanje datoteka i mapa, smeće, rad s Windows Explorerom i drugim aplikacijama (Bojanje, Kalkulator, WordPad), jedinice za pohranu podataka, provjera grešaka i defragmentacija diskova
Po završetku:
Polaznici će moći samostalno upravljati radom računala, kreirati datoteke i organizirati ih u mape, te raditi s programima koji su u sklopu operativnog sustava
Nastavne cjeline:
Povijesni razvoj računala, Windows xp
Natavni materijali:
Windows xp - priručnik za polaznike - Tomislav Vusić, dipl. inf, MCP
Predznanje:
Nije potrebno
Priprema za ispit:
ECDL modul 2: Korištenje računala i upravljanje datotekama
AUTORIZIRANI seminari
Autorizacije
Tick
Tick
Tick
Tick
Tick
Tick
VRSTE seminara
Vrste Seminara
Tick
Tick
Tick
Tick
Tick
Tick
PROGRAMI obrazovanja
Programi obrazovanja
Tick
Tick
Tick
Tick
Tick
Tick
Tick
Tick
powered by reakt © 2005